Bestemming: Botswana!

Zoals de meeste van jullie weten vertrek ik opnieuw voor langere tijd naar Afrika. Dit keer naar Botswana, van 17 oktober 2010 t/m 3 juli 2011.

Even in het kort…

Ik ga daar werken voor een Nederlandse Stichting (met een pre-school als lokaal project) en een Internationale Kerkorde (nee, ik ben nog niet bekeerd en ik ga ook niet intreden;). Mijn precieze werkzaamheden staan nog niet vast en kunnen breed worden opgevat. Op microniveau (in de klas met de leerkrachten, ouders en kinderen) en mesoniveau (in de gemeenschap en tussen instellingen en lokale overheid). Eigenlijk alles wat met ontwikkelingswerk te maken heeft, zodat de meest kwetsbare, achtergestelde en hulpbehoevende bevolkingsgroep deelgenoot kan worden aan het maatschappelijke leven en een hogere levensstandaard kan bereiken.
De doelgroep is de Basarwa mensen, oorspronkelijk een nomadenvolk uit de Kalahariwoestijn. Zij hebben hun leefgebied noodgedwongen moeten verplaatsen naar stedelijk gebied, aan de rand van de stad. Door gebrek aan onderwijs, voorzieningen en andere factoren (zoals sociale omgangsvormen en traditionele gebruiken) is er sprake van een ontwikkelingsachterstand bij deze mensen, waardoor de toegang tot onderwijs wordt beperkt of het huidige onderwijsniveau niet aansluit bij het ontwikkelingsniveau van de Basarwa kinderen. Hierdoor vallen kinderen/ jongeren al op jonge leeftijd uit van school en/of worden zij uitgesloten van werk. Met alle problemen, die werkeloosheid, een gebrek aan kennis en discriminatie met zich meebrengt, tot gevolg.

Genoeg te doen dus. Ik hou jullie op de hoogte van al mijn ervaringen en bevindingen!

Liefs, Noor

This entry was posted in 2010. Bookmark the permalink.

Comments are closed.