Achtergrond

The Dreams in Africa Foundation is een stichting, die in september 2010 is opgericht door Noor van Hout. Na tweemaal voor langere tijd in Afrika te hebben gewoond en gewerkt (2007: Zuid- Afrika / 2009: Ghana), hebben dit continent en de unieke ervaringen die Noor er heeft gehad een bijzondere en belangrijke betekenis gekregen in haar leven. In de achtergestelde en onderontwikkelde plattelandsgemeenschappen hebben de mensen haar laten zien dat er altijd hoop, kracht en vertrouwen is, hoe somber, schrijnend en zonder toekomstperspectief de situatie ook is. Daarom is Noor vastbesloten om niet alleen persoonlijk haar steentje bij te dragen, maar ook zoveel mogelijk andere mensen bewust te maken van de nood en behoeften in Afrikaanse onderontwikkelde plattelandsgebieden. De achterliggende gedachte is: ‘samen sta je sterk’, en bereik je automatisch meer! Noor wil stimuleren dat meer mensen zich inzetten voor een betere toekomst van de meest kwetsbare, achtergestelde en hulpbehoevende bevolkingsgroepen (ouders en kinderen) in Afrika. Dit kan onder meer door deel te nemen aan de programma’s die de stichting initieert. De stichting stelt haar boven alles ten doel dat voor sponsoren en participanten volledig transparant is wat er met hun inzet gebeurt.

Motto: “Dream BIG, aim high and live your dream!”

Samen dromen... Akpeko, dream BIG!

Toelichting: “Overal waar dromen levend zijn, is hoop!”. De mensen in Afrika hebben Noor geleerd en haar laten ervaren dat hun geloof en levensinstelling, een grootse innerlijke kracht naar boven haalt, wat bepalend kan zijn om te (over)leven en je doelen te bereiken. Noor gelooft dat iedereen recht heeft om zijn eigen droom na te leven en de kans moet krijgen deze te verwezenlijken.

Mark, aim high! Kwadzo, live your dream!

Download onze Folder hier!

Comments are closed.