Beleid/ Jaaroverzichten

In ons meerjarenbeleidsplan leest u alles over onze Stichting, onze werkzaamheden en partnerorganisatie (NGO) in Ghana. Daarnaast wordt er inzicht gegeven over onze manieren van sponsorwerving, de inkomsten en uitgaven, de behaalde resultaten van het afgelopen jaar en doelstellingen voor het komende jaar. In het kader van transparantie naar onze donateurs en sponsoren stellen we tevens onze jaarrekeningen ter inzage beschikbaar.

Meerjaren Beleidsplan herziene versie 2020

Met eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u contact met ons opnemen via de mail; info@dreamsinafrica.org.

Comments are closed.