Missie

The Dreams in Africa Foundation heeft als missie het versterken van de positie van de meest achtergestelde, kwetsbare en hulpbehoevende bevolkingsgroepen (zowel ouders als kinderen, mannen en vrouwen) in ontwikkelingslanden, zodat zij een hogere levensstandaard bereiken.

Comments are closed.