Visie/ werkwijze

Ontwikkelingssamenwerking helpt, wanneer er aan enkele belangrijke voorwaarden wordt voldaan:

–          Ten eerste zijn wij van mening dat er meer kan worden bereikt, wanneer in eerste instantie het lokale ontwikkelingsinitiatief (project) kleinschalig wordt opgebouwd en wanneer het doelgebied, wat de hulp moet bestrijken, overzichtelijk en bewerkbaar is. Wij houden hierbij rekening met de bereikbaarheid van de doelgroep en de beschikbare mankracht, waarmee wordt samengewerkt op locatie. Wanneer het ontwikkelingsproject naar behoren loopt kan er stap voor stap naar uitbreiding worden gewerkt.

–          Ten tweede zijn duurzaamheid, continuïteit en ‘empowerment’ (= versterking) belangrijke kernbegrippen in onze manier van werken, die je terugvindt in de lokale projecten, waarmee wij samenwerken. Dit betekent dat wij gericht werken aan het versterken van de lokale mensen (de gemeenschap) in het ontwikkelingsgebied (= ‘empowerment’), zodat zij zelfvoorzienend, zelfredzaam en onafhankelijk worden en uiteindelijk het project zelf kunnen dragen en kunnen voortzetten. Met behulp van educatie, voorlichting en informatieoverdracht kan draagvlakversterking worden verwezenlijkt. Dit is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, aangezien er sterk rekening moet worden gehouden met het ontwikkelings-/ denkniveau (afhankelijk van scholingsachtergrond) en de lokale tradities, gewoonten, normen en waarden van de mensen.

–          Vandaar dat duurzaamheid (als het draagvlak en de draagkracht van de lokale bevolking groot genoeg is) pas kan worden bewerkstelligd, wanneer er vanaf het begin af aan rekening is gehouden met de leermogelijkheden, de lokale, traditionele cultuur en er vraaggericht gewerkt wordt. Hierbij moet je continu aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de mensen, door te blijven controleren (monitoren) of je op de juiste manier aan werk bent. Het initiatief en de ‘wil’ moet niet alleen vanuit de lokale bevolking komen, maar er moet ook actief samengewerkt worden met de lokale mensen.

–          De bemoeienis van buitenaf (Europese invloed) zal in principe altijd van tijdelijke aard zijn, zodat het initiatief vanaf het begin af aan een activerende rol in de lokale gemeenschap zal innemen. In het mooiste geval zal daarom een lokaal persoon de verantwoordelijkheid van het project vanaf het begin af aan dragen en aansturen. Als dit niet het geval is zal de continuïteit van het project bewaakt moeten worden door uiteindelijk een gedegen ‘overdracht’ aan de actief, samenwerkende, lokale partij. Het is hierbij van groot belang om tijdens de gehele samenwerkingsperiode, de lijnen tussen de verschillende actoren zo kort mogelijk te houden, zodat er directe communicatie kan plaatsvinden met de betrokken partijen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Het doel is om uiteindelijk een zelfstandig functionerend, lokaal ontwikkelingsproject te hebben staan.

Sleutelwoorden: kleinschalig, empowerment (versterking), duurzaamheid, continuïteit, zelfvoorzienend/-redzaam, draagvlakversterking, educatie, voorlichting, informatieoverdracht, vraaggericht werken, aansluiting, lokale gemeenschap, samenwerking, monitoren, directe communicatie, overdracht, ontwikkelingsproject.

Comments are closed.