Programma’s

Stage- en vrijwilligersprogramma

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde, avontuurlijke studenten/ (net) afgestudeerden (HBO/WO) en professionals, die voor een langere periode hun opgedane kennis, vaardigheden en ervaring in de praktijk willen brengen in een ontwikkelingsland!

LGA front flyer

Wij werken hand in hand met Community Development Internship & Volunteer Agency; Let’s Go Africa. Zij linken studenten en professionals aan duurzame ontwikkelingsprojecten in Afrika en dragen zorg voor de nodige voorbereiding en begeleiding gebaseerd op eigen leef- en werkervaring in Afrika. Kijk voor huidige vacatures voor alle studierichtingen in Ghana en in andere projectlanden in Zuidelijk en Oost Afrika op de website!

Specifiek gaat het om het volgende in Ghana:

–          Studenten, net afgestudeerden en professionals met als opleidingsachtergrond; PABO, Psychologie, Social Work (SPH, CMV, MWD, Pedagogiek, Creatieve therapie) en/of van andere zorg-/onderwijs gerelateerde studierichtingen op Universiteits niveau, (Sociale) Marketing en Civiele Techniek;
–          Stage, Bachelor-/Master thesis (scriptie/onderzoek) en/of werkervaringsplek voor een aantal maanden (duur: ± 3- 12 maanden);
–          Werken en/of onderzoek doen in bij een ontwikkelingsorganisatie in Ghana;
–         Onder begeleiding van een MSc. Orthopedagoge/BSc. Maatschappelijk werkster (WO-opgeleid) met meerdere jaren werkervaring in Nederland en ontwikkelingslanden (Ghana, Zuid-Afrika, Botswana).

Voor alle informatie over het stageprogramma en de verschillende mogelijkheden, download hier de Informatiebrochure Let’s go Ghana! Community Development Internship Program 2018,2019

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail met je C.V. naar; info@dreamsinafrica.org 0f info@letsgoafrica.nl

Waarom wij geloven in ontwikkelingssamenwerking doormiddel van stages en vrijwilligerswerk bij (kleinschalige) lokale projecten in Afrika:

Het stage- en vrijwilligersprogramma van Let’s Go Africa verbindt mensen uit Europa, Canada en Amerika met lokale projecten/ ontwikkelingsorganisaties in Afrika. Met deze programmas wordt er aan ontwikkelingsstimulering gewerkt op micro-, meso-, en macroniveau:

  1. Microniveau: De persoonlijke ontwikkeling (zelfbeeld, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen etc.) van de stagiaire/vrijwilliger wordt gestimuleerd, doordat zij de uitdaging met zichzelf aangaan. Tijdelijk je vertrouwde omgeving achterlatend, nieuwe gebieden exploreren, grenzen verleggen en geheel zelfstandig in een totaal andere wereld (cultuur) dan je gewend bent leren leven, vraagt om flexibiliteit, incasserings- en aanpassingsvermogen.
  2. Mesoniveau: Tegelijkertijd zal het programma bijdragen tot de ontwikkeling en empowerment (versterking) van mensen in (rurale) onderontwikkelde gebieden door lokale ontwikkelingsprojecten praktische hulp en financiële steun te bieden.
  3. Macroniveau: Tenslotte wordt er samengewerkt aan een ‘betere’ wereld, door middel van intercultureel/ internationaal netwerken en mondiale kennisoverdracht. Met de visie dat we niet alleen Nederlander of Engelsman, Europeaan of Amerikaan zijn, maar ook mensen van de Wereld, willen we mensen bewust en alert maken van de verbinding die er bestaat tussen mensen van verschillende culturen, landen en continenten in de wereld en dat bedoeld of onbedoeld, zowel positief als negatief, invloed op elkaar wordt uitgeoefend. Mensen, vooral jongeren, worden gestimuleerd om verder te kijken dan hun eigen landgrenzen en zich meer betrokken en verantwoordelijk te voelen voor de omstandigheden in (minder ontwikkelde) buurtlanden en continenten.

Verbondenheid

(Financieel) Adoptieprogramma

Adopteer en steun een kwetsbaar kind!

Dit adoptieprogramma heeft als doel ieder kind, dat om verschillende redenen (denk aan overlijden van ouder(s), kinderarbeid, verwaarlozing, kinderhandel, armoede etc.) niet bij zijn/haar ouders of familieleden kan wonen of niet naar school kan vanwege armoede in de familie, een eerlijke kans op een betere toekomst te geven. Doormiddel van financiële ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging, educatie en/of medische zorg, worden de kinderen gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling.

De binnenkomende adoptie- enFriends Home sponsorgelden, vanaf € 20,- per maand, komen direct ten goede aan de kinderen van het kindertehuis Friends Children’s Home (oftewel Friends Home) in Ghana (meer informatie hierover vindt u onder het tabblad; Projecten – Ghana; “The Friends Foundation”). Uw hulp maakt een verschil voor hun toekomst!

Adoptiekinderen

Het kindertehuis Friends Home heeft op dit moment de zorg en verantwoordelijkheid van nog maar 16 kinderen op zich, 4 meisjes en 12 jongens in de leeftijd van 2 – 25 jaar. Dit is goed nieuws want velen zijn nu oud en zelfstandig genoeg om in de gemeenschap te wonen en te werken. Anderen zijn herenigt met hun familie. Dit wordt gestimuleerd door de Ghanese overheid om het opgroeien bij familie in de gemeenschap zoveel mogelijk stimuleren in plaats van in een instelling. Dit wordt het “family-based care” programma genoemd, waarbij de meest kwetsbare kinderen met een arme achtergrond uit de gemeenschap in hun eigen omgeving en familie financieel worden gesteunt om toch naar school te kunnen. Dit programma wordt tevens gecoordineerd door The Friends Foundation.

Omdat wij geen onderscheidt willen maken tussen de kinderen, zou u één of meerdere kind(eren) toegewezen krijgen. U kunt wel aangeven of u een jong kind in de leeftijdscategorie van 0 – 12 jaar wilt adopteren of een jongere/ adolescent van 12 – 21 jaar.

Opmerkingen:Victor en Richard @ Senior Secondary School
1. Het leven voor de (oudere) adolescent is logischerwijs duurder dan voor een jong kind en de adolescent zal al meer op zijn eigen benen moeten leren staan door zijn eigen geld te verdienen. Het zelfstandig voorzien in eigen levensonderhoud door de adolescenten wordt gestimuleerd met het ‘Kentey-weaving’ project vanuit het weeshuis, maar is naast een studie (Senior Secondary School), waar zij in een dure ‘boarding house’ (campus) moeten verblijven, een bijna onmogelijke opgave. Houdt u hier rekening mee met de steun die u wilt/kunt bieden.
2. Achtergrondinformatie over de kinderen zal in vertrouwen en in eventueel overleg met het kind (wanneer het kind oud genoeg is) worden verstrekt aan de adoptieouders. Er kan contact met het kind worden gelegd en worden onderhouden via correspondentie.
3.   Een kind of kinderen kunnen op verschillende manieren worden geadopteerd; door  een individu, maar ook gezamenlijk met vrienden, familie, via de vereniging of samen met collega’s bijvoorbeeld. Het kan dus ook voorkomen dat een kind door meerdere adoptieouders wordt gesponsord.

Amina met haar nichtje

 

Ernest, Kwadzo, Akpeko

 

 

Hoe kunt u een kind adopteren?

Vul dan het Aanmeldingsformulier Adoptieprogramma in. Print het uit en vul het zo volledig mogelijk in. Stuur het formulier naar:

The Dreams in Africa Foundation
T.a.v. Financieel Adoptieprogramma
Korhoenderveld 44
5431 HH Cuijk

Sponsorprogramma ontwikkelingsstimulering

Net als in Europa zijn er veel kinderen in Ghana, waarbij de algemene ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt. Deze kinderen kampen met een ontwikkelingsachterstand of –stoornis. Voorbeelden hiervan zijn; Leer en/of taalachterstand/-stoornis (vb. Dyslexie), ADHD en Autisme zijn veel voorkomend. Dit kan aangeboren zijn of andere oorzaken hebben, zoals zuurstofgebrek tijdens de geboorte, een ongeval of andere traumatische gebeurtenis, ondervoeding, verwaarlozing en/of ernstige ziekten met langdurige hoge koorts zoals malaria of epilepsie.

Dit kan betekenen dat zich problemen voordoen op sociaal-emotioneel, cognitief, lichamelijk en/of psycho-motorisch vlak. Dit komt vaak tot uitting in het gedrag van een kind, wat de omgeving om hen heen als abnormaal beschouwt en niet kan begrijpen of kan plaatsen. Hierdoor kan een kind in een isolement raken of zelfs verstoten worden door de maatschappij.

In ontwikkelingslanden zoals Ghana is er nog zeer weinig bekend over deze zogenaamde ontwikkelingsstoornissen. Kinderen worden vaak beschreven als zeer ‘stubborn’ (koppig), ‘lazy’ (lui)  ‘difficult’ (moeilijk) en ‘not repectful’ (niet respectvol). Of zelfs gezien als heks of bezeten door een boze geest. In de meest onderontwikkelde gebieden lopen deze kinderen gevaar voor hun leven. Maar zelfs in de steden, zoals Accra, is begrip en hulp ver te zoeken. Goed opgeleide Psychiaters en Psychologen zijn voor de armeren (overgrote deel van de bevolking) en de middenklasse niet te betalen. Ouders worden vaak van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis gestuurd als ze antwoord willen hebben op de vraag wat er met hun kind aan de hand is. Verkeerde diagnoses zijn het resultaat en er is vaak geen geschikte hulp en begeleiding beschikbaar. Zelfs welwillende, opgeleide ouders worden met hun kind aan hun lot overgelaten, omdat ze de peperdure specialisten en speciale scholen niet kunnen betalen. Op steun van de overheid hoeven ze niet te rekenen. Er bestaan geen instellingen voor deze groep kinderen en er zijn geen subsidiemogelijkheden, hulpmiddelen, of andere informatiekanalen dan het internet beschikbaar, waar ouders terecht kunnen met hun hulpvragen.

Wij willen dit gat met onze begeleiding en ondersteuningsdiensten aan huis en op school in samenwerking met de ouders en leerkracht opvullen. Meer informatie over hoe we dit doen leest u onder het tabblad ‘Diensten’. Met het Aanmeldingsformulier Sponsorprogramma kunt u een maandelijks een financiele bijdrage leveren aan de noodzakelijke zorg, begeleiding en ondersteuning van deze ‘speciale’ kinderen, hun ouders en de school.

Hoe kunt u een kind met een ontwikkelingsachterstand en/of -stoornis sponsoren?

Print het uit en vul het zo volledig mogelijk in. Stuur het formulier naar:

The Dreams in Africa Foundation
T.a.v. Sponsorprogramma
Korhoenderveld 44
5431 HH Cuijk

Comments are closed.