(Financieel) Adoptieprogramma

Adopteer en steun een kwetsbaar kind!

Dit adoptieprogramma heeft als doel kinderen, dat om verschillende redenen (denk aan overlijden van ouder(s), kinderarbeid, verwaarlozing, kinderhandel, armoede etc.) niet bij zijn/haar ouders of familieleden kan wonen of niet naar school kan vanwege armoede in de familie, een eerlijke kans op een betere toekomst te geven. Doormiddel van financiële ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging, educatie en/of medische zorg, worden de kinderen gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling.

De binnenkomende adoptieFriends Homegelden, vanaf
€ 20,- per maand, komen direct ten goede aan de kinderen van onze lokale ontwikkeligsprojecten.

Deze projecten zijn opgericht en worden gemanaged door lokale Ghanese partners, die zelf zijn opgegroeid in deze kansarme gebieden. Naast het bieden van onderwijs, vangen ze de meest kwetsbare kinderen op die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen of ondersteunen ze deze kinderen in hun moeilijke thuissituaties met eten en begeleiding. Dit wordt het “family-based care” programma genoemd, waarbij de meest kwetsbare kinderen met een arme achtergrond uit de gemeenschap in hun eigen omgeving en familie financieel worden gesteunt om toch naar school te kunnen.

Victor en Richard @ Senior Secondary SchoolOpmerkingen:
1. Omdat wij geen onderscheidt willen maken tussen de kinderen, zou u één of meerdere kind(eren) toegewezen krijgen. U kunt wel aangeven of u een jong kind in de leeftijdscategorie van 0 – 12 jaar wilt adopteren of een jongere/ adolescent van 12 – 21 jaar.
2. Het leven voor de (oudere) adolescent is logischerwijs duurder dan voor een jong kind. De kosten voor een studie (Senior Secondary School) liggen een stuk hoger dan voor Primary School. Houdt u hier rekening mee met de steun die u wilt/kunt bieden.
3. Achtergrondinformatie over de kinderen zal in vertrouwen en in eventueel overleg met het kind (wanneer het kind oud genoeg is) worden verstrekt aan de adoptieouders. Er kan contact met het kind worden gelegd en worden onderhouden via correspondentie.
4. Een kind of kinderen kunnen op verschillende manieren worden geadopteerd; door  een individu, maar ook gezamenlijk met vrienden, familie, via de vereniging of samen met collega’s bijvoorbeeld. Het kan dus ook voorkomen dat een kind door meerdere adoptieouders wordt gesponsord.

Amina met haar nichtje

Hoe kunt u een kind adopteren?Ernest, Kwadzo, Akpeko

Vul dan het Aanmeldingsformulier adoptieprogramma in. Print het uit en vul het zo volledig mogelijk in. Stuur het formulier naar:

The Dreams in Africa Foundation
T.a.v. Financieel Adoptieprogramma
Korhoenderveld 44
5431 HH Cuijk

Of email het naar: info@dreamsinafrica.org

Comments are closed.