(Financieel) Adoptieprogramma

Adopteer en steun een kwetsbaar kind!

Dit adoptieprogramma heeft als doel ieder kind, dat om verschillende redenen (denk aan overlijden van ouder(s), kinderarbeid, verwaarlozing, kinderhandel, armoede etc.) niet bij zijn/haar ouders of familieleden kan wonen of niet naar school kan vanwege armoede in de familie, een eerlijke kans op een betere toekomst te geven. Doormiddel van financiële ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging, educatie en/of medische zorg, worden de kinderen gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling.

De binnenkomende adoptieFriends Homegelden, vanaf
€ 20,- per maand, komen direct ten goede aan de kinderen van het kindertehuis Friends Children’s Home (oftewel Friends Home) in Ghana (meer informatie hierover vindt u onder het tabblad; Projecten – Ghana; “The Friends Foundation”). Uw hulp maakt een verschil voor hun toekomst!

Adoptiekinderen

Het kindertehuis Friends Home heeft op dit moment de zorg en verantwoordelijkheid van nog maar 16 kinderen op zich, 4 meisjes en 12 jongens in de leeftijd van 2 – 25 jaar. Dit is goed nieuws want velen zijn nu oud en zelfstandig genoeg om in de gemeenschap te wonen en te werken. Anderen zijn herenigt met hun familie. Dit wordt gestimuleerd door de Ghanese overheid om het opgroeien bij familie in de gemeenschap zoveel mogelijk stimuleren in plaats van in een instelling. Dit wordt het “family-based care” programma genoemd, waarbij de meest kwetsbare kinderen met een arme achtergrond uit de gemeenschap in hun eigen omgeving en familie financieel worden gesteunt om toch naar school te kunnen. Dit programma wordt tevens gecoordineerd door The Friends Foundation.

Omdat wij geen onderscheidt willen maken tussen de kinderen, zou u één of meerdere kind(eren) toegewezen krijgen. U kunt wel aangeven of u een jong kind in de leeftijdscategorie van 0 – 12 jaar wilt adopteren of een jongere/ adolescent van 12 – 21 jaar.Victor en Richard @ Senior Secondary School

Opmerkingen:
1. Het leven voor de (oudere) adolescent is logischerwijs duurder dan voor een jong kind en de adolescent zal al meer op zijn eigen benen moeten leren staan door zijn eigen geld te verdienen. Het zelfstandig voorzien in eigen levensonderhoud door de adolescenten wordt gestimuleerd met het ‘Kentey-weaving’ project vanuit het kindertehuis, maar is naast een studie (Senior Secondary School), waar zij in een dure ‘boarding house’ (campus) moeten verblijven, een bijna onmogelijke opgave. Houdt u hier rekening mee met de steun die u wilt/kunt bieden.
2. Achtergrondinformatie over de kinderen zal in vertrouwen en in eventueel overleg met het kind (wanneer het kind oud genoeg is) worden verstrekt aan de adoptieouders. Er kan contact met het kind worden gelegd en worden onderhouden via correspondentie.
3. Een kind of kinderen kunnen op verschillende manieren worden geadopteerd; door  een individu, maar ook gezamenlijk met vrienden, familie, via de vereniging of samen met collega’s bijvoorbeeld. Het kan dus ook voorkomen dat een kind door meerdere adoptieouders wordt gesponsord.

Amina met haar nichtje

Hoe kunt u een kind adopteren?Ernest, Kwadzo, Akpeko

Vul dan het Aanmeldingsformulier adoptieprogramma in. Print het uit en vul het zo volledig mogelijk in. Stuur het formulier naar:

The Dreams in Africa Foundation
T.a.v. Financieel Adoptieprogramma
Korhoenderveld 44
5431 HH Cuijk

Of email het naar: info@dreamsinafrica.org

Comments are closed.