Stage- en vrijwilligersprogramma

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde, avontuurlijke studenten/ (net) afgestudeerden (HBO/WO) en professionals, die voor een langere periode hun opgedane kennis, vaardigheden en ervaring in de praktijk willen brengen in een ontwikkelingsland!

LGA front flyer

Wij werken hand in hand met Community Development Internship & Volunteer Agency; Let’s Go Africa. Zij linken studenten en professionals aan duurzame ontwikkelingsprojecten in Afrika en dragen zorg voor de nodige voorbereiding en begeleiding gebaseerd op eigen leef- en werkervaring in Afrika. Kijk voor huidige vacatures voor alle studierichtingen in Ghana en in andere projectlanden in Zuidelijk en Oost Afrika op de website!

Specifiek gaat het om het volgende in Ghana:

–          Studenten, net afgestudeerden en professionals met als opleidingsachtergrond; PABO, Psychologie, Social Work (SPH, CMV, MWD, Pedagogiek, Creatieve therapie) en/of van andere zorg-/onderwijs gerelateerde studierichtingen op Universiteits niveau, (Sociale) Marketing en Civiele Techniek;
–          Stage, Bachelor-/Master thesis (scriptie/onderzoek) en/of werkervaringsplek voor een aantal maanden (duur: ± 3- 12 maanden);
–          Werken en/of onderzoek doen in bij een ontwikkelingsorganisatie in Ghana;
–         Onder begeleiding van een MSc. Orthopedagoge/BSc. Maatschappelijk werkster (WO-opgeleid) met meerdere jaren werkervaring in Nederland en ontwikkelingslanden (Ghana, Zuid-Afrika, Botswana).

Voor alle informatie over het stageprogramma en de verschillende mogelijkheden, download hier de Let’s Go Ghana Information Brochure 2020

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail met je C.V. naar; info@dreamsinafrica.org 0f info@letsgoafrica.nl

Waarom wij geloven in ontwikkelingssamenwerking doormiddel van stages en vrijwilligerswerk bij (kleinschalige) lokale projecten in Afrika:

Het stage- en vrijwilligersprogramma van Let’s Go Africa verbindt mensen uit Europa, Canada en Amerika met lokale projecten/ ontwikkelingsorganisaties in Afrika. Met deze programmas wordt er aan ontwikkelingsstimulering gewerkt op micro-, meso-, en macroniveau:

  1. Microniveau: De persoonlijke ontwikkeling (zelfbeeld, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen etc.) van de stagiaire/vrijwilliger wordt gestimuleerd, doordat zij de uitdaging met zichzelf aangaan. Tijdelijk je vertrouwde omgeving achterlatend, nieuwe gebieden exploreren, grenzen verleggen en geheel zelfstandig in een totaal andere wereld (cultuur) dan je gewend bent leren leven, vraagt om flexibiliteit, incasserings- en aanpassingsvermogen.
  2. Mesoniveau: Tegelijkertijd zal het programma bijdragen tot de ontwikkeling en empowerment (versterking) van mensen in (rurale) onderontwikkelde gebieden door lokale ontwikkelingsprojecten praktische hulp en financiële steun te bieden.
  3. Macroniveau: Tenslotte wordt er samengewerkt aan een ‘betere’ wereld, door middel van intercultureel/ internationaal netwerken en mondiale kennisoverdracht. Met de visie dat we niet alleen Nederlander of Engelsman, Europeaan of Amerikaan zijn, maar ook mensen van de Wereld, willen we mensen bewust en alert maken van de verbinding die er bestaat tussen mensen van verschillende culturen, landen en continenten in de wereld en dat bedoeld of onbedoeld, zowel positief als negatief, invloed op elkaar wordt uitgeoefend. Mensen, vooral jongeren, worden gestimuleerd om verder te kijken dan hun eigen landgrenzen en zich meer betrokken en verantwoordelijk te voelen voor de omstandigheden in (minder ontwikkelde) buurtlanden en continenten.Verbondenheid

Comments are closed.