Sponsorprogramma ontwikkelingsstimulering

Net als in Europa zijn er veel kinderen in Ghana waarbij de algemene ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt. Deze kinderen kampen met een ontwikkelingsachterstand of –stoornis. Veel voorkomende voorbeelden hiervan zijn; Leer en/of taalachterstand/-stoornis (vb. Dyslexie), ADHD en Autisme. Dit kan aangeboren zijn of andere oorzaken hebben, zoals zuurstofgebrek tijdens de geboorte, een ongeval of andere traumatische gebeurtenis en ervaring, ondervoeding, verwaarlozing, misbruik en/of ernstige ziekten met langdurige hoge koorts zoals malaria of epilepsie.

Dit kan betekenen dat zich problemen voordoen op sociaal-emotioneel, cognitief, lichamelijk en/of psycho-motorisch vlak. Dit komt vaak tot uitting in het gedrag van een kind, wat de omgeving om hen heen vaak als lastig en abnormaal beschouwt en niet kan begrijpen of plaatsen. Hierdoor kan een kind in een isolement raken of zelfs verstoten worden door de maatschappij.

In ontwikkelingslanden zoals Ghana is er nog zeer weinig bekend over deze zogenaamde ontwikkelingsstoornissen. Kinderen worden vaak beschreven als zeer ‘stubborn’ (koppig), ‘lazy’ (lui)  ‘difficult’ (moeilijk) en ‘disrespectful’ (niet respectvol). Of zelfs gezien als heks of bezeten door een boze geest. In de meest onderontwikkelde gebieden lopen deze kinderen gevaar voor hun leven. Maar zelfs in de steden, zoals Accra, is begrip en hulp ver te zoeken. Goed opgeleide psychiaters en psychologen zijn voor de armeren (overgrote deel van de bevolking) en de middenklasse niet te betalen. Ouders worden vaak van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis gestuurd als ze antwoord willen hebben op de vraag wat er met hun kind aan de hand is. Verkeerde diagnoses zijn het resultaat en er is vaak geen geschikte hulp en begeleiding beschikbaar. Zelfs welwillende opgeleide ouders worden met hun kind aan hun lot overgelaten, omdat ze de peperdure specialisten en speciale scholen niet kunnen betalen. Op steun van de overheid hoeven ze niet te rekenen. Er bestaan geen speciale instellingen voor deze groepen kinderen en er zijn geen subsidiemogelijkheden, hulpmiddelen, of andere informatievoorzieningen dan het internet beschikbaar, waar ouders terecht kunnen met hun hulpvragen.

Wij willen dit gat met onze begeleiding en ondersteuningsdiensten aan huis en op school in samenwerking met de ouders en de leerkracht opvullen. Meer informatie over hoe we dit doen leest u onder het tabblad ‘Diensten’. Met het Aanmeldingsformulier Sponsorprogramma  kunt u een maandelijks een financiele bijdrage leveren aan de noodzakelijke zorg, begeleiding en ondersteuning van deze ‘speciale hulpbehoevende’ kinderen, hun ouders en de school.

Hoe kunt u een kind met een ontwikkelingsachterstand en/of -stoornis sponsoren?

Print het Aanmeldingsformulier Sponsorprogramma uit en vul het zo volledig mogelijk in. Stuur het formulier naar:

The Dreams in Africa Foundation
T.a.v. Sponsorprogramma
Korhoenderveld 44
5431 HH Cuijk

Of email het naar: info@dreamsinafrica.org

Comments are closed.