Projecten

The Friends Foundation

Inleiding

Het lokale project van The Friends Foundation (Non-gouvernementele Organisatie) in Ghana is de directe aanleiding geweest voor de oprichting van The Dreams in Africa Foundation. Dit omdat Noor van Hout (oprichtster van deze stichting) namelijk een jaar lang (januari 2009 t/m januari 2010) heeft gewoond en gewerkt in de traditionele gemeenschap van Klikor-Agbozume, een ruraal, onderontwikkeld gebied (Volta Regio) in het zuidoosten van Ghana.

Als coördinator van het kindertehuis; “Friends Home”, onderdeel van The Friends Foundation, heeft zij nauw samengewerkt en -geleefd met de kinderen en medewerkers van het huis en de bijbehorende school. Tegelijkertijd werd Noor opgenomen door de mensen in de lokale gemeenschap. Deze unieke, indrukwekkende en vooral leerzame ervaring heeft ervoor gezorgd dat zij voor altijd verbonden zal blijven met deze mensen en kinderen.

Friends Children's Home and Orphanage

Achtergrond

Ghana ligt in West-Afrika, aan de Golf van Guinee. Het land heeft ongeveer 19 miljoen inwoners, waarvan het overgrote deel onder de armoedegrens leeft. Ghana is dus nog steeds een ontwikkelingsland.

The Friends Foundation is opgericht in 1993 en wordt geleid door een Ghanese pastor/ projectmanager. Met behulp van zijn vrouw en enkele lokale medewerkers wordt er opvang, ondersteuning en educatie geboden aan kwetsbare, hulpbehoevende kinderen en hun families.

Het huis en de school, genaamd; “El Shaddai International School Complex”, in het kort “El Shaddai”, vormen gezamenlijk The Friends Foundation. In het huis werden kinderen in de leeftijd 0-18 jaar opgevangen, die om verschillende redenen (denk aan overlijden van ouder(s), kinderarbeid, verwaarlozing, kinderhandel, armoede etc.) niet bij hun ouders of familieleden konden wonen. Zij werden hier voorzien in de belangrijkste levensbehoeften, zoals onderdak, eten en verzorging. Daarnaast werden zij opgevoed en ondersteund in hun weg naar volwassen-/ zelfstandigheid, volgens belangrijke Ghanese waarden en normen (gebaseerd op de Christelijke geloofsovertuiging) en worden gestimuleerd in het verwerven van beroepsvaardigheden, doormiddel van educatie.

Doormiddel van het “Care Reform Initiative” van de Ghanese overheid in samenwerking met Unicef, zijn de meeste kinderen geresetteld in de gemeenschap; terug bij familie of wonen zelfstandig. Alleen de kinderen die niet terug kunnen en door de politie op straat worden gevonden, worden opgevangen in het huis. Ondertussen doet Social Welfare onderzoek naar familieleden, waar ze zo spoedig mogelijk kunnen worden ondergebracht.
De meest kansarme families die financieel geen zorg kunnen dragen voor hun kinderen komen in aanmerking voor steun vanuit het family-based care programma van Friends Home.

De kinderen van Friends Home volgen allemaal les op de school, El Shaddai. Dit is een basis- en (gedeeltelijke) middelbare school, waar in totaal bijna 600 kinderen uit Klikor en aangrenzende plattelandsdorpen, scholing genieten. Het nieuwe schoolcomplex is in samenwerking met Stichting Bouwen (www.stichtingbouwen.nl) en Stichting Plan Afrika (www.stichtingplanafrika.nl), in zijn geheel (3 schoolgebouwen, kantine en toiletgebouw) afgerond en opgeleverd in januari 2010.

El Shaddai International School ComplexOpening nieuwe school complex 'El Shaddai'

Werkzaamheden/ activiteiten

In 2009 is er veel veranderd en verbeterd ten aanzien van het beleid (vernieuwende ontwikkelingsplannen/-projecten, personeel- en ouderbeleid) en de huisvesting van het weeshuis en de school. Maar door de uitbreiding van het project en tegelijkertijd de afhankelijkheid van niet-structurele donaties uit het Westen, heeft het project constant te kampen met financiële- en personeelstekorten, wat ontwikkeling en herstructurering in de weg staan. Dit betekent tevens dat er niet voldoende capabele en geschoolde medewerkers kunnen worden aangetrokken, waardoor er geen goed functionerend team staat, die het project draaiende houdt. Zowel het weeshuis als de school staan of vallen met de aanwezigheid van de projectmanager, waardoor het voortbestaan hiervan aan een zijde draadje hangt. Reorganisatie en personeelstraining zijn dus noodzakelijk, waardoor de kwaliteit van opvang, zorg en onderwijs verbeterd kan worden. De komende twee jaar zal hieraan worden gewerkt.

Concreet wordt eraan de volgende activiteiten (projecten) gewerkt, om The Friends Foundation zelfvoorzienend/ -redzaam te maken:
– de Farm (land-/tuinbouw); Op totaal 8 verschillende stukken bouwland worden gewassen (maïs, cassave, bonen, pinda’s Farm project 'Tarkpekope'en groenten) verbouwd, die het weeshuis van eigen voedsel en inkomsten voorziet. In de toekomst wordt de farm eventueel uitgebreid met veeteelt. Daarnaast is brandhout ook een belangrijk product van het land om te kunnen koken;
– de Kentey weverij; De kinderen van het weeshuis leren het meest traditioneel beoeTraditionele Kentey weaving projectfende vak van de Volta Regio. Het weven van fijne zijde tot traditionele, luxe stoffen, die op de lokale markt verkocht kunnen worden en kunnen dienen als exportproduct met behulp van internationale contacten naar Amerika en Europa;
– de Bakkerij; Met de aanschaf van een eigen oven kan er gezorgd worden voor broodconsumptie onder de weeskinderen wat een uitbreiding van hun voedselpatroon betekent, omdat brood (luxe product) normaal gesproken te duur is. Daarnaast kan het voor inkomsten zorgen, doormiddel van de verkoop van brood en cake in de schoolkantine (geleidt door de vrouw van projectmanager);
– de Credit Union (microkredietverstrekking); Aan de hand van lokale contributie en sponsoring + rente, wordt er een spaarmogelijkheid geboden en worden microkredieten verstrekt, zodat de kinderen in het weeshuis en de mensen in de gemeenschap iets op kunnen bouwen door te investeren in de toekomst.

Noor is sinds januari 2010 tevens actief als algemeen bestuurslid van The Friends Foundation, waarin zij met name een adviserende en ondersteunende functie vervuld, door middel van direct contact met de projectmanager in Ghana.

Future Stars International

Introductie

Future Stars International is een non-profit organisatie en NGO (niet-gouvernementele organisatie) gevestigd in Buduburam. Buduburam ligt in het Gomoa East District, Central Region, in Ghana. We streven ernaar om mogelijkheden in het onderwijs en gezondheidszorg te vergroten, voor kinderen die minder bedeeld zijn in Buduburam. We doen dit door projecten uit te voeren die draaien op ondersteuning van vrijwilligers uit de hele wereld. Ons werk ondersteund de doelen van de UN Global Compact en we streven ernaar om de agenda voor duurzame ontwikkeling in 2030 te volbrengen.

Onze grassroots organisatie heeft de leiding genomen in Buduburam. Future Stars speelt in op de behoeften van meer dan 5000 minder bedeelde kinderen in Gomoa East district. Op dit moment zorgt Future Stars voor onderwijs en begeleiding van 150 kinderen tussen de 4 en 15 jaar die minder bedeeld zijn. Begeleiding omvat voeding, kleding, gezondheidszorg, onderwijs en training in levensvaardigheden.

Onze methode om armoede te bestrijden:

  1. Onderwijsmogelijkheden creëren en analfabetisme verminderen
  2. De lokale oorzaken van kinderarbeid onderzoeken om het tegen te kunnen gaan
  3. Seminars organiseren over gezondheid en ziekten (HIV/AIDS) om bewustzijn te creëren
  4. Focussen op het zelfvertrouwen van kinderen om hun mogelijkheid en capaciteit te vergroten
  5. Leren over gendergelijkheid, door middel van discussie

Missie en visie

Onderwijs in arme plattelandse gebieden promoten en het opzetten van zelfredzame projecten die mensen in staat stellen om zichzelf uit de armoede te trekken. We focussen op het versterken van mensen, in het bijzonder bij minder bedeelden, zodat zij schakels van verandering worden in hun eigen omgeving.

Onze visie is om de drijvende kracht te zijn in onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid voor de minder bedeelde mensen in Ghana.

Programma en diensten

Onderwijs: Future Stars heeft een school in Buduburam die 150 minder bedeelde kinderen uit de gemeenschap toegang geeft tot voeding en basis onderwijs. De basisschool heeft eraan bijgedragen om de naam en het vertrouwen van de organisatie bij Ghana Education Service te vestigen.

Kinderarbeid project: In 2017 zag Future Stars de noodzaak om slachtoffers van kinderarbeid te ondersteunen. Kinderen worden gedwongen tot arbeid in Buduburam en de vissersdorpen (Senya and Fetteh). Voor jarenlang en met weinig tot geen compensatie. Sommige kinderen werken vanwege de financiële situatie in hun familie; uit wanhoop dwingt de familie hun kinderen om te werken voor een beetje geld. We streven ernaar om kinderarbeid te verdrijven door onderwijs, herstel en de zelfredzaamheid van de gemeenschap te vergroten.

Openbaar gezondheids programma: Future Stars International heeft een groot belang bij gezondheidszorg in Buduburam. Om de gezondheid in Buduburam te vergroten, werkt Future Stars nauw samen met lokale beheerders, bewoners en belanghebbenden. We zijn betrokken bij verschillende projecten, waarvan allen streven naar duurzame impact en de nadruk leggen op preventie. Onderdeel hiervan is het delen van kennis op scholen en ondersteunen bij de lokale gezondheidsklinieken.

Elke maand reist het openbare gezondheidsteam naar scholen en voert gesprekken over gezondheid met de studenten. De onderwerpen van deze gesprekken zijn onder andere de symptomen, behandeling en het voorkomen van malaria, HIV/AIDS, buikloop en meer. Future Stars ziet de kracht van de jongeren om de leiders van verandering in hun gemeenschap te zijn. Ze streeft ernaar om de jongeren te voorzien van de nodige kennis om actie te ondernemen en hen in hun kracht te zetten om aan verandering te werken. Studenten worden aangemoedigd om niet alleen informatie te leren, maar deze ook in de praktijk toe te passen en om de kennis te delen met hun familie en buurtgenoten.

Organisatiestructuur (bestuur, personeel, vrijwilligers):

Future Stars International is een multi-disciplinair team van professionals. Leden van ons team houden zich bezig met onderzoek en veldwerk, programma uitvoering en projecten om bewustzijn te creëren. Future Stars International bestaat uit een bestuur van directeuren, een uitvoerend directeur (Programs Director), financiën en administratieve directeur, administratief secetaresses, projectcoördinatoren en veldwerkers (Project Assistants). Het bestuur adviseert de organisatie in de uitvoering van projecten en maakt het beleid voor de organisatie. De veldwerkers zijn direct verantwoordelijk voor de uitvoering en hebben de taak om de kosten van de projecten in te dienen, voorstellen te doen, regelmatig updates te geven en deel te nemen aan algemene vergaderingen. Future Stars International ontvangt ook verschillende stagiaires en vrijwilligers vanuit het buitenland.

Future Stars’ hoofdprogramma:

  • Standaard onderwijsprogramma in samenwerking met Ghana Education Service.
  • Basisschool draaiende houden die 15o kinderen uit de gemeenschap die minder bedeeld zijn ondersteund
  • Feed A Soul voedingsprogramma dat ervoor zorgt onze 150 kinderen het hele jaar door een maaltijd rijk aan proteïne eten
  • Kinderarbeid preventieprogramma
  • Gezondheid preventieprogramma: kennis, empowerment en onderzoeksprogramma

Comments are closed.