Gift overmaken

Wanneer u eenmalig een gift wilt overmaken ten behoeve van één van de projecten, dan kan dat ten name van:

The Dreams in Africa Foundation.
IBAN: NL93ABNA0455413401
BIC: ABNANL2A

Dit kan tevens gemakkelijk met een credit card via onze PayPal account:

Met de verworven ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) -status zijn al uw giften belastingaftrekbaar.

Alle sponsoren en belangstellenden worden middels deze website, een nieuwsbrief of via de mail op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van de projecten, waar zij hun bijdrage aan leveren, zodat volledig transparant is wat er met hun inzet gebeurt.

Comments are closed.