Missie & visie

Missie

The Dreams in Africa Foundation heeft als missie het versterken van de positie van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Ghana, zodat zij een hogere levensstandaard bereiken en onafhankelijker worden van ondersteuning.

Visie

“Dream BIG, aim high and live your dream!” Want overal waar dromen levend zijn, is hoop! 

Wij geloven dat iedereen recht heeft om zijn eigen droom na te leven en de kans moet krijgen deze te verwezenlijken. Voor mensen in armoede is het vaak lastiger dromen na te leven, omdat men bezig is met overleven en van dag tot dag leeft. Dit heet ook wel de armoedecirkel. Deze kan doorbroken worden door onder andere goed onderwijs en duurzame voedselprojecten.

Help mee de cirkel te doorbreken en hun een toekomstperspectief te geven!

Onze missie en visie wordt concreet vormgegeven door onze uitgangspunten en activiteiten