Missie & visie

Missie

The Dreams in Africa Foundation heeft als missie het versterken van de positie van de meest achtergestelde, kwetsbare en hulpbehoevende bevolkingsgroepen (zowel ouders als kinderen, mannen en vrouwen) in Ghana, zodat zij een hogere levensstandaard bereiken en onafhankelijker worden van ondersteuning.

Visie

“Dream BIG, aim high and live your dream!” 

Want “Overal waar dromen levend zijn, is hoop!”. De mensen in Afrika hebben Noor geleerd dat hun geloof en levensinstelling, een grootse innerlijke kracht naar boven haalt, wat bepalend kan zijn om te (over)leven en je doelen te bereiken. 

Wij geloven dat iedereen recht heeft om zijn eigen droom na te leven en de kans moet krijgen deze te verwezenlijken. Voor mensen in armoede is het vaak lastiger dromen na te leven, omdat men bezig is met overleven en van dag tot dag leeft.

Onze missie en visie wordt concreet vormgegeven door onze uitgangspunten en activiteiten