Werkwijze

Uitgangspunten

 1. Gelijkwaardig: Wereldwijd is de ongelijkheid tussen het globale noorden en globale zuiden nog steeds een feit. In de samenwerking met Ghana werken we zo goed als mogelijk gelijkwaardig. Dit is soms lastig, omdat wij uiteindelijk bepalen wat we wel of niet sponsoren en waar het geld naar toe gaat. Binnen bepaalde kaders van onze andere uitgangspunten geven we de organisaties zo veel mogelijk vrijheid. Naarmate de organisatie in Ghana zich ontwikkeld, kunnen ze steeds zelfstandiger functioneren en meer daarmee ook meer vrijheid krijgen.
 2. Kleinschalig: Wij werken met lokale, kleinschalige organisaties. Kleinschalige organisaties die uit de gemeenschap zelf komen, hebben nauw contact met de mensen, weten wat er speelt en wat de lokale waarden en normen zijn. 
 3. Vraaggericht werken: We stimuleren de organisaties vraaggericht te werken. Door vraaggericht te werken hebben de initiatieven meer draagvlak en draagkracht. Dit zorgt ervoor dat de initiatieven ook effectief en duurzaam zijn.
 4. Duurzaamheid: We versterken de organisaties door ze te helpen zelfvoorzienende projecten op te zetten. Hierdoor wordt hun zelfredzaamheid vergroot en daarmee ook de onafhankelijkheid. We hopen te bereiken dat de organisaties op eigen benen kunnen staan en onze ondersteuning van tijdelijke aard te laten zijn.
 5. Respect voor alles dat leeft: Er wordt rekening gehouden met de lokale cultuur (tradities, gewoonten, normen en waarden) van de mensen. Echter stijgen de internationale rechten van de mens, de internationale rechten van het kind hierboven uit. Naast mensenrechten vinden wij ook dierenrechten en het milieu erg belangrijk. We maken groene keuzes, en stimuleren onze partners dit ook te doen.

Kernactiviteiten

 1. Zelfvoorzienende projecten ondersteunen

We helpen organisaties een kleine onderneming op te zetten  om voedsel of producten te maken voor eigen gebruik en/of verkoop. Bijvoorbeeld een moestuin, een bakkerij, sieraden, kleding, aardewerk of olielampjes.

 1. Family based care

Wij geloven dat een liefdevol gezin de beste omgeving is voor de ontwikkeling en de hechting van een kind om op te groeien. Wij vinden dat armoede geen reden mag zijn om een kind in een kindertehuis te plaatsen. Wanneer families financieel ondersteund worden, kunnen zij zelf voor de kinderen blijven zorgen. Ook kunnen we zorgen dat kinderen die echt niet thuis kunnen wonen in een pleeggezin komen, met vaste, liefdevolle ouders en maximaal 8 kinderen, wat een veilige thuisbasis creëert voor een gezin. Kindertehuizen kunnen een noodopvang zijn. 

Met ons kind-sponsor programma ondersteunen we kinderen in kwetsbare gezinnen. Het geld dat Nederlandse sponsorouders doneren wordt direct naar families gestuurd. Hierdoor kunnen de ouders zelf voor de kinderen blijven zorgen en kunnen ze naar school.

Kijk voor meer informatie op https://www.bettercarenetwork.nl of lees het boekje ‘kinderen zonder thuis.’

Met onze andere partner zijn we momenteel in gesprek hierover en bezig een beter beeld te krijgen van de achtergrond van de kinderen en de reden dat zij in het tehuis wonen. We zouden hen willen ondersteunen meer met family based care te werken.

 1. Onderwijs en voorlichting

Als mensen kunnen we veel van elkaar leren, met al onze verschillende achtergronden en ervaringen. In Ghana hebben ze talloze lokale en traditionele ambachten die tot prachtige of lekkere producten leiden. Echter is het internet daar beperkt, waardoor men bijvoorbeeld moeilijker kennis op kan doen over bijvoorbeeld community werk of duurzame landbouwtechnieken. In Ghana kunnen ze ook wat leren van de Westerse planmatigheid, echter kunnen wij weer veel leren van de Ghanese flexibiliteit.

Als stichting dragen we bij aan onderwijs door:

 • Het financieren van onderwijsmiddelen- en  activiteiten zoals boeken, spelend leren materiaal of een schooluitje
 • We financieren als mogelijk lokale trainingen waar vraag naar is
 • We maken toegang tot internet gemakkelijker
 • We stimuleren het opdoen van kennis
 • We delen de kennis die we opdoen vanuit Mondolokaal, de Wilde Ganzen, Better Care network, studenten international social work of internet