Doneren

Schooluniform + tradtionele kleding = vriendschap

The Dreams in Africa Foundation is financieel afhankelijk donaties. Wij houden onze strijkstok zo klein mogelijk. Onze uitgaven zijn het websitedomein en de bankkosten.

Op de hoogte blijven als donateur of geïntereseerde? Mail naar info@dreamsinafrica.org

Je kunt ons helpen door:

Vriend te worden:
Als vriend ondersteun je de organisaties in Ghana maandelijks met een bedrag naar keuze.

Wilt u ook vriend worden? Stuur dan een e-mail naar info@dreamsinafrica.org

Eenmalige donatie:
Wanneer u eenmalig een gift wilt overmaken voor een specifiek project of in het algemeen, dan kan dat via deze link of ten name van:

The Dreams in Africa Foundation.
IBAN: BE96 9676 6803 3205
BIC: TRWIBEB1XXX

Familie support programma

Friends Home
Ernest, Kwadzo, Akpeko

U kunt er tevens voor kiezen om een kind in een kwetsbare familie te sponsoren. Dit betekent een bedrag van €20,- per maand doneren ten behoeve van het onderwijs van het kind. Hiermee ondersteun je hun ontwikkeling en een beter toekomstperspectief. Je kunt ook samen met familie, vrienden of je sportteam een kind sponsoren en de kosten delen.

Onze partner houd nauw contact met de kwetsbare gezinnen. Daarnaast hebben ze een gezinshuis waar kinderen wonen die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Denk aan kinderarbeid, misbruik, mishandeling of verloren ouders. Wij geloven dat armoede nooit een reden mag zijn om een kind uit huis te plaatsen. Uw hulp zorgt ervoor dat zoveel mogelijk kinderen thuis kunnen blijven wonen en maakt een verschil voor hun toekomst!

Opmerkingen

1. Wanneer het aantal kinderen dat ondersteuning nodig heeft meer is dan de sponsorouders, is het mogelijk dat je donatie verdeeld wordt onder meerdere kinderen. Zo waarborgen we de gelijkheid tussen de kinderen onderling.

2. Wanneer je een kind ouder dan 12 jaar ondersteunt is het sponsorgeld €40,- per maand. Dit komt omdat de kosten van de middelbare school hoger zijn dan de basisschool.

3. Achtergrondinformatie over het kind kan in vertrouwen en in overleg met het kind (wanneer het kind oud genoeg is) of ouder worden verstrekt aan de sponsorouders. Er kan contact met het kind worden gelegd en worden onderhouden via correspondentie.

4. Op het moment werken we toe naar een duurzamere manier van ondersteuning. Bijvoorbeeld microkrediet. We streven ernaar families een stabiel inkomen te laten genereren zodat ze op de lange termijn onafhankelijk zijn van onze ondersteuning.

Victor en Richard @ Senior Secondary School
Amina met haar nichtje

Geïnteresseerd?
Mail of bel ons met uw aanmelding of uw vragen. 

Voetbaltenues gedoneerd door J.V.C.-Cuijk
Bus gedoneerd door Stichting Plan Afrika

Met de verworven ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) -status zijn al uw giften belastingaftrekbaar.