Doneren

Schooluniform + tradtionele kleding = vriendschap

The Dreams in Africa Foundation is financieel grotendeels afhankelijk van sponsoren en donateurs. Wij houden onze strijkstok zo klein mogelijk. Onze uitgaven zijn de website met domein, het bank-abonnement en de onkosten van onze sponsoracties.

Alle sponsoren en belangstellenden worden middels deze website en/of een nieuwsbrief op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van de projecten.

Je kunt ons helpen door:

Vriend te worden:
Als vriend ondersteun je onze stichting maandelijks met 5 euro of een bedrag naar eigen keuze. Hiermee kunnen we de lokale partners helpen om een project op te zetten. 

Wilt u ook vriend/donateur worden? Stuur dan een e-mail naar info@dreamsinafrica.org of app / bel 06 85013175.

Eenmalige donatie:
Wanneer u eenmalig een gift wilt overmaken ten behoeve van één van de projecten, dan kan dat ten name van:

The Dreams in Africa Foundation.
IBAN: BE96 9676 6803 3205
BIC: TRWIBEB1XXX

Kind sponsor-programma

Friends Home
Ernest, Kwadzo, Akpeko

U kunt er tevens voor kiezen om een kind te sponsoren. Dit houdt in dat u een kwetsbaar kind financiële ondersteuning biedt op het gebied van persoonlijke verzorging, educatie en/of medische zorg, waarmee u het kind stimuleert in zijn/haar algemene ontwikkeling en helpt aan een betere toekomst. Vanaf € 20,- per maand kunt u een kind sponsoren. U kunt natuurlijk ook samen met uw gezin, uw familie, uw sportteam, uw collega’s enz. één of meerdere kinderen sponsoren.

De binnenkomende sponsorgelden komen direct ten goede aan de kinderen van The Friends foundation. Deze stichting heeft contact met meerdere kwetsbare gezinnen. Daarnaast hebben ze een kindertehuis waar kinderen worden opgevangen die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Denk aan o.a. kinderarbeid, misbruik, mishandeling of verloren ouders. Wij geloven dat armoede nooit een reden mag zijn om een kind in een kindertehuis te plaatsen. Uw hulp zorgt ervoor dat zoveel mogelijk kinderen thuis kunnen blijven wonen en maakt een verschil voor hun toekomst!

Opmerkingen

1. Omdat wij geen onderscheid willen maken tussen de kinderen, is het mogelijk dat uw donatie verdeeld wordt over meerdere kinderen die onderdeel zijn van het project. Wanneer het aantal kinderen dat ondersteuning nodig heeft meer is dan de sponsorouders, wordt het geld zo goed als mogelijk verdeeld.

2. U kunt aangeven of u een jong kind van 0-12 jaar wilt sponsoren of een adolescent van 12-21 jaar. Het leven voor de (oudere) adolescent is aanzienlijk duurder dan voor een jong kind. De schoolkosten nemen toe; op de middelbare school verblijven kinderen vaak in een ‘boarding house’ omdat de scholen te ver weg zijn om iedere dag te reizen. Houdt u hier rekening mee met de steun die u wilt/kunt bieden.

3. Achtergrondinformatie over de kinderen zal in vertrouwen en in overleg met het kind (wanneer het kind oud genoeg is) of voogd worden verstrekt aan de sponsorouders. Er kan contact met het kind worden gelegd en worden onderhouden via correspondentie.

Victor en Richard @ Senior Secondary School
Amina met haar nichtje

Geïnteresseerd?
Mail of bel ons met uw aanmelding of uw vragen. 

Voetbaltenues gedoneerd door J.V.C.-Cuijk
Bus gedoneerd door Stichting Plan Afrika

Met de verworven ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) -status zijn al uw giften belastingaftrekbaar.