Sponsoring

The Dreams in Africa Foundation is financieel grotendeels afhankelijk van sponsoren en donateurs. De noodzakelijke middelen worden verworven door het benaderen van bedrijven, fondsen, instellingen, familie en vrienden.

Alle geïnteresseerden en betrokkenen bij het werk van The Dreams in Africa Foundation nodigen wij uit om ‘Vriend te worden’ van onze stichting. Hiermee steunt u het werk en de inSchooluniform + tradtionele kleding = vriendschapstandhouding van The Dreams in Africa Foundation. Voor een bijdrage van € 5,- per maand heten wij u graag welkom als vriend en vaste begunstiger.

U kunt er tevens voor kiezen om een ‘kind te adopteren’. Dit houdt in dat u een kwetsbaar kind financiële ondersteuning biedt op het gebied van persoonlijke verzorging, educatie en/of medische zorg, waarmee u het kind stimuleert in zijn/haar algemene ontwikkeling en helpt aan een betere toekomst. Vanaf slechts € 20,- per maand kunt u een kind sponsoren. U kunt natuurlijk ook samen met uw gezin, uw familie, uw sportteam, uw collega’s enz. één of meerdere kind(eren) financieel adopteren.  Meer informatie en het Aanmeldingsformulier Adoptieprogramma vindt u onder het tabblad; Programma’s – Financieel Adoptieprogramma.

Wilt u liever een specifiek (onderdeel van een) project financieel ondersteunen, ook dan is uw bijdrage van harte welkom!

Voetbaltenues gedoneerd door J.V.C.-Cuijk Bus gedoneerd door Stichting Plan Afrika

Alle sponsoren en belangstellenden worden middels deze website, een nieuwsbrief of via de mail op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van de projecten, waar zij hun bijdrage aan leveren, zodat volledig transparant is wat er met hun inzet gebeurt.

Vriend worden:

Wilt u ook vriend/donateur worden? Stuur dan een e-mail naar info@dreamsinafrica.org, vul het contactformulier in (onder het tabblad; Contact) of neem telefonisch contact op.

Een gift overmaken:

Wanneer u eenmalig een gift wilt overmaken ten behoeve van één van de projecten, dan kan dat ten name van:

The Dreams in Africa Foundation.
IBAN: NL93ABNA0455413401
BIC: ABNANL2A

Dit kan tevens gemakkelijk met een credit card via onze PayPal account:

PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

Met de verworven ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) -status zijn al uw giften belastingaftrekbaar.

 

Comments are closed.